top of page

Åpen Hall

Pris

Gratis for medlemmer i Oksen IL

Spondkode

WKYLK

iSonen

Om aktiviteten

Åpen hall er et gratis aktivitetstilbud for alle medlemmer i Oksen IL, helt uten krav til prestasjon.

Tilbudet er styrt av medlemmenes (barnas) foreldre. Hovedfokus er på 4.-10. trinn, men mulig med aktivitet for yngre og eldre barn. 

For å medlemmer som ønsker å benytte tilbudet, så melder man seg inn i Spondgruppen: 

https://group.spond.com/WKYLK, hvor man melder seg på den enkelte aktivitet.


Eksempel på aktiviteter:

  • Dans

  • Innebandy

  • Fotball

  • Basket

  • Sirkeltrening

  • Volleyball

  • Kanonball

  • Disco

  • mm.

Ansvarlig for aktiviteten

Camilla Torp

Camilla Torp

Camilla Torp

bottom of page