top of page

Tricking (ikke klar)

Pris

-

Spondkode

-

iSonen

Om aktiviteten

(ikke klar for oppstart)

Et allsidig tilbud for 5.-8. trinn!

Tricking er en mix av dansebevegelser fra breakdancespark, saltoer og andre elementer fra turn, kombinert med spark fra kampsport.

Dette er en relativt ny sport som passer for alle ned ønsker om en «fri» aktivitet uten regler, som ikke handler om mål eller poeng, men hvor du selv står fritt til å utvikle din egen personlige stil. Her inngår utvikling av kroppsbeherskelse, styrke og smidighet.


Vår instruktør Armin Houman har lang erfaring med å lære bort tricking til unge og eldre.


For skoleåret 23/24 er 5.-8. trinn prioritert, men det kan også dukke opp i tid for Åpen hall eller i Allidrett for noen av barnekullene.


Ansvarlig for aktiviteten

Armin Houman

Armin Houman

Armin Houman

bottom of page